Telefonnummer

Asker kommune - Postboks 353 - 1372 Asker

Besøk Servicetorget: Knud Askers vei 24 - øverst på Trekanten

Åpningstid Servicetorget:
Mandag- onsdag 08.00 - 15.30
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 15.30

E-post: post@asker.kommune.no - Telefon: 66 90 90 00 (Sentralbord) - 66 90 90 90 (Servicetorget)

NAV (Asker trygdekontor), Service telefon: 810 33 810

Adresse: Erteløkka 9, Postboks 310, 1372 Asker, Telefon: 67 25 62 00

Kemneren i Asker og Bærum, Otto Sverdrups plass 3, 1337 Sandvika, Telefon: 67 50 35 00

Skatt øst avdeling Sandvika, (Asker ligningskontor, Folkeregisteret), Telefon: 800 80 000

Adresse: Skattens Hus, Otto Sverdrups Plass 3, 1337 SANDVIKA


Viltnemda - Asker:

Ola Åmundsen, Det Kgl Slott - Skaugum Gård, Telefon: 906 05 320

Arild Amundsen, Mobil: 975 96 910 - Telefon: 66 78 49 18
Røyken kommune, Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, Telefon: 31 29 60 00

Røyken trygdekontor, Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, Telefon: 31 29 47 00

Røyken legevakt, Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken, Telefon: 815 68 251